21/06/17

Informe Sobre La Tortura En El Estado Español 2016CONTENIDO DEL INFORME:
Por decimotercer año consecutivo, la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) presentó en mayo su informe anual sobre los casos de tortura, malos tratos y muertes bajo custodia conocidos en el Estado español. [1]
En este nuevo informe, que se refiere a lo acontecido durante el año 2016, se mantiene la estructura y el formato del informe de los dos últimos años: junto al análisis de los datos y la descripción individualizada de cada una de las situaciones conocidas se presenta una serie de artículos específicos con los que se pretende analizar algunas de las cuestiones consideradas más importantes para entender y prevenir el fenómeno de la tortura y los malos tratos en el Estado español en el último año, o en los últimos tiempos.
Mantenemos los mismos criterios de selección de los casos, así como las categorías de análisis que se utilizaron en los informes precedentes al objeto de facilitar, dentro de lo posible, una perspectiva sobre la evolución de la práctica de la tortura en el Estado español. Creemos que el conocimiento y análisis de esta realidad es el primer paso para su transformación y erradicación, por este motivo pretendemos que los datos que aquí presentamos sean lo más rigurosos que nuestros limitados medios nos permiten ofrecer.
Toda vez que uno de los objetivos fundamentales de la CPDT es la correcta aplicación en el Estado español de los mecanismos de prevención y control previsto en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, nos limitamos a aquellas denuncias de torturas y/o malos tratos o tratos degradantes que pudieran ser incluidas dentro de la definición de tortura efectuada por la Convención de NN.UU. [2] 

21/03/17

Nota de afapp.gz.


Afapp.gz naceu fai catro anos como froito da interacción dun grupo de individuos con ganas de traballar de forma coordinada en base a intereses comúns.
O proxecto como se expuxo non ha funcionando, polo que parece absurdo manter o nome de asemblea posto que non o é.
Por tanto, aínda que seguimos sentindo a loita anticarcelaria e a solidariedade igual de necesaria que sempre, o proxecto cambia, entra en fase de reflexión interna e renuncia ao nome como tal polas razóns expostas, mantense o blogue en funcionamento á espera dun replanteamiento da actividade.
Saúde e liberdade.

A campanha contra o isolamento de Teto chega ao parlamento

tetoA situaçom do preso independentista viguês é insostível, encerrado em completa solidom desde o mês de Outubro. Este é o momento em que urge a solidariedade mais transversal e ativa. Agitaçom, propaganda e denúncia nas ruas, nos centros de ensino e de trabalho. Difusom polas redes, e ativaçom do envio sistemático de faxes à prisom. Aqui descarregar o modelo para cubrir os teus dados e assinar. Imprime e reparte na tua contorna, depois escaniza e envia-o a ceivar@ceivar.org nós encarregamos-nos de manda-los à prisom.

Esta sexta feira, dia 10 de Março faremos um primeiro envio massivo.
O vindeiro dia 17 faremos um segundo envio. E assim sem trégua até que a situaçom do Teto mude, até que pare esta tortura.

Proposiçom nom de lei e preguntas no Parlamento
A campanha entra também no parlamento atravês do BNG, que esta semana apresentou umha proposiçom non de lei para o seu debate em pleno, relativa à situaçom das presas galegas em régime FIES. Interessando-se pola situaçom do Teto em particular, que está a sofrer um régime de Primeiro Grao injustificado e o isolamento absoluto; praticamente meio ano sem convívio com outros presos. Completamente só as 24 horas.
O Bloco, na sua proposiçom insta a evitar o uso sistemático do régime fechado contra o coletivo de presas políticas, e mostra a sua preocupaçom pola arbitrariedade, subjectividade e ilegalidade do isolamento, situaçom que atenta contra os direitos humanos.
Ademais, formularom duas questom sobre este asunto na comisom parlamentária, a primeira foi: "Tem conhecimento o governo galego da aplicaçom em prisons do estado do régime fechado baixo critérios arbitrários? Que opiniom lhe merece?"
E umha segunda questom, relativa à dispersom: "Tem pensado o governo galego estabelecer algum tipo de demanda ao governo do estado para impedir a sistemática dispersom penitenciária como castigo adicional para os coletivos de presas políticas e a sua contorna?"

Escrever também é rachar os muros
Anima-te a escrever umhas linhas, cada mostra de apoio faz diferença!
Roberto Rodríguez Fialhega
Centro Penitenciario de Valladolid
Carretera del Adanero Gijón, km 94
47071 Villanubla, Valladolid

24/02/17

EsCULcA - Tortura en Galiza... Teixeiro e A Lama
A tortura pode parecer unha práctica de tempos pasados ou de lugares remotos. A Lama e Teixeiro, son dúas prisións coñecidas pola súa crueldade desde que abriron en 1998. 18 anos de:
  • Confinamentos solitarios.
  • Falta de atención médica e alimentación sa.
  • Traslados arbitrarios.
  • Impedimento de acceso á educación.
  • Denuncias de maltratos e torturas.
  • Mortes baixo custodia.
  • Negación de acceso a parlamentarios/as.
No noso país e ao pé de nós. Confiando na nosa indiferenza. Na nosa capacidade para aceptar o inaceptábel…