27/12/12

EsCULcA solicita información sobre inspección ao cárcere da Lama


DELEGACIÓN DA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
27/12/2012
Con data 26/12/2012 EsCULcA enviou escrito à Defensoría del Pueblo en que solicita información da visita realizada ao cárcere da Lama por unha delegación dese organismo para inspeccionar varias dependencias, entre elas o módulo de isolamento, e manter entrevistas con internos do penal. O penal acumula queixas por vulneración de dereitos das persoas presas. 
EsCULcA solicita asi mesmo ser tida como parte no expediente que se incoe a raiz desta entrevista con traslado das conclusións que se tiren das inspeccións realizadas. Entende que procede estimar esta solicitude por canto esas conclusións serán finalmente publicadas no relatorio anual da Institución e por as diferentes queixas presentadas polo noso Observatório acreditan un interese público no coñecemento das mesmas.

Ningún comentario:

Publicar un comentario