25/04/13

Novidades Noelia Cotelo 25/04/2103

Noelia xa se atopa en CP Albolote, tras pasar un par de días en Soto do Real.
Novamente a institución ou non sabe facer o seu traballo ou non quere, posto que no traslado desapareceulle a Noelia un televisor. Recordamos que Noelia así como todas as persoas clasificadas en réxime 91.3 pasan 21 hrs ao día na cela.
Tamén denunciamos que durante a súa estancia en Soto do Real non se permitiu a visita dun amigo, polo que se interpuxo denuncia nos Xulgados de Garda.
A súa situación persoal mellorou no CP de Albolote, posto que polo menos comparte galería con outras presas con quen pode falar. Tamén lle permitiron o acceso ao gimnasio, e espérase que poida participar nas actividades do módulo de illamento.
Os nosos esforzos céntranse en asegurar as visitas de amigos e familiares, e que se comece un tratamento individualizado que lle axude a superar os traumas xerados en CP Brieva, asi como unha eventual progresión de grado e traslado a Galicia.
A súa nova dirección é:
Noelia Cotelo Riveiro 
CP Albolote
Ctra. Comarcal 220, Km.6, 18220 Albolote (Granada)
Módulo de Illamento


Novedades Noelia Cotelo 25/04/2103
Noelia ya se encuentra en Albolote, tras pasar un par de días en Soto del Real.
Nuevamente la institución o no sabe hacer su trabajo o no quiere, puesto que en el traslado le ha desaparecido a Noelia un televisor. Recordamos que Noelia así como todas las personas clasificadas en régimen 91.3 pasan 21 hrs al día en la celda.
También denunciamos que durante su estancia un Soto del Real no se permitió la visita de un amigo, por lo que se ha interpuesto denuncia en los Juzgados de Guardia.
Su situación personal ha mejorado en el CP de Albolote, puesto que por lo menos comparte galería con otras presas con quienes puede hablar. También le han permitido el acceso al gimnasio, y se espera que pueda participar en las actividades del módulo de aislamiento.
Nuestros esfuerzos se centran en asegurar las visitas de amigos y familiares, y que se comience un tratamiento individualizado que le ayude a superar los traumas generadores en CP Brieva, así como una eventual progresión de grado y traslado a Galicia.
Su nueva dirección es:
Noelia Cotelo Riveiro
CP Albolo
Ctra. Comarcal 220, Km.6, 18220 – Albolote (Granada)
Módulo de Aislamiento

Ningún comentario:

Publicar un comentario