04/04/13

Oscurantismo e Desatención Médica no cárcere de Brieva


Dende afapp-gz queremos informar novamente dos constantes abusos que está sufrindo a veciña e compañeira de A Coruña, Noelia Cotelo, no cárcere de Brieva.
Pola gravidade da situación, queremos centrar este comunicado na desatención médica que está sufrindo e todo o oscurantismo que lle rodea.
Fai unhas semanas realizáronlle unha análise de sangue, Noelia solicitou en numerosas ocasións coñecer o resultado dos mesmos, ante o que a dirección da prisión se negou a darllos.
Por outra banda, e como recoñeceu o médico da prisión, Noelia ten todo o corpo cheo de chagas, avanzando cara o rostro e o interior da boca. Noelia non está recibindo ningún tratamento para paliar esta situación.
Noelia solicitou o permiso para que un médico independente a visite, a dirección puxo numerosos impedimentos para que isto sexa posible.
Se tocan a unha nos tocan a todas,
permanecede alerta.Oscurantismo y Desatención Médica en la Cárcel de Brieva.

Desde afapp-gz queremos informar nuevamente de los constantes abusos que está sufriendo la vecina y compañera de A Coruña Noelia Cotelo en la cárcel de Brieva.
Por lo gravedad de la situación, queremos centrar este comunicado en la desatención médica que está sufriendo y todo el oscurantismo que le rodea.
Hace unas semanas se le realizó un análisis de sangre, Noelia ha solicitado en numerosas ocasiones conocer el resultado de los mismos, ante lo cual la dirección de la prisión se niega a dárselos.
Por otro lado, y como reconoció el médico de la prisión, Noelia tiene todo el cuerpo lleno de llagas, las cuales han avanzado hacia la cara y el interior de la boca. Noelia no está recibiendo ningún tratamiento para paliar esta situación.
Noelia ha solicitado el permiso para que un médico independiente la visite, la dirección ha puesto numerosos impedimentos para que esto sea posible.

Si tocan a una nos tocan a todas,
permanecer alerta.


Ningún comentario:

Publicar un comentario