09/03/13

Últimas Novas.- Gabriel Pombo da Silva Agradece Apoio Recebido

(...) Hoxe mesmo veume a ver o Subdirector de Seguridade desta prisión para ocuparse de que me dean as visitas e me deixen chamar por teléfono. Deume a impresión que falaba (fala) en serio. Ou sexa que podedes facer público (á parte do meu agradecemento por tanta solidariedade, fax, etc) que a miña situación carceraria se vai solucionando pouco a pouco; e que as medidas adoptadas son o "normal" en/con calquera preso FIES; e non é algo "extraordinario" porque sexa eu.
En caso de que houbese algún "cambio" ou pase algo "anómalo" xa fágovolo saber. Agora convennos(me) tranquilizarnos(me), un pouco, e ver se cumpren co que me corresponde (visitas, chamadas, etc)

Gabriel Pombo dá Silva

CP Villena

extraido de Boletin Tokata

Ningún comentario:

Publicar un comentario